Turistička zajednica
grada Opatije
   

Our Most Loved Songs - Quadriga Consort

Festival Kvarner

Kada su Nikolaus Newerkla, Angelika Huemer, Karin Silldorff i Peter Trefflinger osnovali Quadriga Consort 2001 godine, nisu mogli ni zamisliti put kojim će ansambl krenuti u godinama koje slijede. Ova četiri člana osnovala su ansambl sa ciljem obnavljanja rane komorne glazbe za snimanje, u ono doba svi studenti Sveučilišta za glazbu u Grazu. Međutim, ubrzo je došla ideja da svoj repertoar prošire pisanjem vlastitih aranžmana engleskih narodnih pjesama za određenu skupinu instrumenata, koji su odmah i počeli izvoditi. 2016. godine Quadriga ansamblu pridružuje se nova karizmatična pjevačica, Ulrike Tropper i donosi novi jedinstveni program („Dance!“ i „Our Most-Loved Songs“).

Quadriga Consort

više informacija

Centar Gervais | 22.09.2017., 20:30 h Povratak na listu