Turistička zajednica
grada Opatije
   

Sustav e-visitor za prijavu gostiju
Plaćanje turističke članarine i boravišne pristojbe
Lječnička potvrda 
Izmjene u zakonu o ugostiteljstvu
Postupak kategorizacije
Kvarner family
Boravišna pristojba
Članarina turističkim zajednicama
Razredi turističkog mjesta
Za vlasnike kuća i stanova za odmor

Sustav e-visitor za prijavu gostiju

Dana 20. studenog 2015. godine u Narodnim novinama br. 126/15 objavljen je Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_126_2395.html) kojim je sustav eVisitor propisan kao centralno mjesto prijave i odjave turista, naplate boravišne pristojbe i statističkog upravljanja podacima o obveznicima i turistima, što znači da će se od 01. siječnja 2016. godine prijava i odjava turista vršiti isključivo putem jedinstvenog nacionalnog novog on-line informacijskog sustava eVisitor, te se od  01. siječnja 2016. godine ukidaju svi alternativni načini prijave i odjave.
 
eVisitor - Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista
Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista je jedinstveni informacijski sustav koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a biti će dostupan putem Interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo. Putem navedenog sustava povezat će se i međusobno dijeliti osnovne turističke informacije svih turističkih zajednica te oko 60.000 pružatelja usluga smještaja, a pojedina turistička zajednica imat će uvid u sve prikupljene podatke o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima kao i kretanjima turista na svom području. Za uporabu navedenog informacijskog sustava dovoljan je Internet preglednik i Internet veza, a krajnji korisnici iz sigurnosnih će razloga dobiti posebne lozinke za pristup sustavu čime se prikupljanje i obrada podataka iz djelokruga rada turističkih zajednica usklađuje s propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Za pružatelje smještaja sam poslovni proces se bitno ne mijenja osim u dijelu dostave podataka koji će od sada biti moguć isključivo elektronskim putem. Iz tog je razloga potrebno:
 
prilagoditi postojeće informacijske sustave za prijavu i odjavu turista kako bi se podaci mogli razmjenjivati. Više podataka pronaći ćete na linku u nastavku:https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/(X(1)S(f403b0qzidl35k1sxpkt44fd))/Javno.Web-API.ashx;
za sve one koji ne posjeduju vlastite informacijske recepcijske sustave, eVisitor je zamišljen kao web aplikacija bez potrebe za dodatnim instaliranjem na računalo i besplatan je za sve korisnike. Preduvjet je da do 01. siječnja 2016. godine ili do dolaska prvih gostiju u Turističkoj zajednici podignete korisničke podatke (korisničko ime, lozinka, TAN lista);
za sve koji ne posjeduju osnovnu informacijsku opremu (računalo, pametni telefon ili tablet uređaj) Pravilnikom je predviđena instalacija terminala u turističkoj zajednici na kojem će se prijava i odjava moći izvršiti uz asistenciju djelatnika turističke zajednice.
 
Prilikom korištenja same aplikacije eVisitor, odnosno nakon prijave u sustav eVisitor, u gornjem desnom kutu ekrana nalazi se ikona, označena sa upitnikom, putem koje se pristupa sadržaju za pomoć (wiki sadržaj). Navedena stranica sadrži sve važne informacije o sustavu kao i dokumentaciju za spajanje sa ostalim sustavima. Također, mogu se pronaći najčešća pitanja sa odgovorima
 
Obveznik samo prvi puta osobno dolazi u nadležnu turističku zajednicu te prilikom preuzimanja podataka obavezno predočuje identifikacijski dokument. U slučaju kada je obveznik vlasnik stana ili kuće za odmor i/ili stanovnik općine grada potrebno je predočiti dokaz o vlasništvu nekretnine.
 
Dosadašnja praksa prijave turista putem turističke agencije neće više biti moguća. Turistička agencija moći će prijaviti turiste u ime obveznika isključivo na način da joj obveznik kreira pod-korisnički račun za pristup eVisitoru (korisničko ime te različitu lozinku i različitu TAN listu). 
 
Prijave će se slati u MUP automatski tako da obveznik treba unositi podatke samo u sustav eVisitor.
 
Više informacija o korištenju sustava eVisitor možete preuzeti i na sljedećim linkovima http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/eVisitor
https://www.youtube.com/channel/UCRQ5Bx2JdGhcEtLCE5eze7g/videos
 
Pozivamo sve obveznike da osobno dođu u Turistički informativni centar Opatija (M. Tita 128) kako bi uz predočenje osobne iskaznice preuzeli pristupne podatke (korisničko ime, lozinku i TAN listu), što će im omogućiti nesmetano korištenje servisa eVisitor. 
 

Posebna pozornost na nove obaveze

Od posebnih uvjeta na koje treba pripaziti ove godine su i obaveza posjedovanja:
-evakuacijskog plana svake smještajne jedinice (tlocrt prostora za označenim izlaznim vratima)
- obavijest o načinu podnošenja prigovora gostiju (obavijest na hrvatskom i jednom stranom jeziku da gost može svoj prigovor izraziti putem dopisa na mail adresu, ili pismom na adresu vlasnika objekta)
- obavijest o zabrani konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina (obavezno za objekte koji pružaju uslugu hrane i pića u što se računa i doručak), to je u pravilu natpis na hrvatskom i jednom stranom jeziku i naljepnica koja označava zabranu konzumacije alkohola osobama mlađim od 18 godina
- već od ranije moramo imati kutiju prve pomoći (automobilska) dostupnu svim gostima iz smještajnih jedinica (etažni ormarić ili u smještajnoj jedinici).
- također domaćini koji pružaju uslugu doručka ali i polupansiona, pansiona moraju imati i dalje „sanitarnu knjižicu“ (pregled na kliconoštvo) i izrađen normativ te izraženu cijenu obroka ili ukupne usluge u cjeniku.

Plaćanje turističke članarine i boravišne pristojbe

IBAN ZA UPLATU TURISTIČKE ČLANARINE

HR9210010051730227157

Model  67 i poziv na broj  OIB iznajmljivača

Svo iznajmljivači imaju obavezu do kraja veljače ispuniti TZ obrazac i predati ga na poreznu upravu 

 

IBAN ZA UPLATU PAUŠALA BORAVIŠNE PRISTOJBE

IBAN HR3310010051730204745

Model  67 i poziv na broj  OIB iznajmljivača

Lječnička potvrda

Obavještavamo Vas  da  se sukladno Izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 78/14)   ukidaju zdravstveni uvjeti za iznajmljivače te da  više niste dužni ishoditi lječničku potvrdu za pružanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu.

Liječnička potvrda o negativnosti na salmonellosis bacteria i dalje je potrebna kod pružanja usluge hrane i pića. 

Izmjene u zakonu o ugostiteljstvu

Sukladno promjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koje su stupile na snagu 07. srpnja 2013. između ostalog se ukida vođenje knjige žalbe, te je uz cjenik u objektu potrebno istaknuti Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača.

Obrazac dokumenta nalazi se u nastavku te molimo da ga popunite sa svojim osobnim podacima na za to predviđenom mjestu, te istaknete u svom objektu.

Više o izmjenama u zakonu i naputku Državnog inspektorata možete pronaći na slijedećoj poveznici http://www.inspektorat.hr/Upload/Documents/20130715_Vodic_za_ugostitelje.pdf te preporučujemo da isti dobro proučite.
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Postupak kategorizacije

Postupak kategorizacije obavlja se u Uredu državne uprave ispostava Opatija gdje ćete dobiti sve potrebne informacije.

Služba za gospodarstvo
Ispostava Opatija
Maršala Tita 4
51410 Opatija
Telefon:  051 354 677, 051 354 673, 051 354 670.
Radno vrijeme ureda  08:00-14:00 sati

Standardizirane ploče za objekte

I.

Standardizirane ploče za objekte koji se kategoriziraju prema:
1. Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz  skupine „Hoteli“ (NN 88/07, 58/08, 62/09, 63/13 i 33/14),
2. Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata  kampova iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ (NN 75/08, 45/09 i 11/14),
3. Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ (NN 49/08, 45/09 i 94/13),
4. Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Narodne novine“, broj 88/07, 58/08 i 45/09 i 78/14),
mogu proizvoditi sve fizičke i pravne osobe – proizvođači (obrtnici, tvrtke), koji za tu proizvodnju pribave prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

II.

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

Proizvođaču je potrebno poslati:

III.

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva:

 1. Kordun - marketing d.o.o.(Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)
 2. Jaguar d.o.o.(Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguar@post.htnet.hr)
  za ploče: 1. Integralni hotel – Udruženi; 2. Difuzni hotel; 3. Soba u domaćinstvu; 4. Apartman u domaćinstvu; 5. Studio apartman u domaćinstvu; 6. Kuća za odmor u domaćinstvu; 7. Kamp u domaćinstvu
 3. Binar d.o.o.(Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr
  za ploče: 1.    Apartman u domaćinstvu; 2.    Studio apartman u domaćinstvu
 4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame@mikic@gmail.com
  za ploče: 1.    Apartman u domaćinstvu

Kvarner family

"Kvarner Family" je projekt koji je pokrenula Primorsko-goranska županija, a provedbu prepustila Turističkoj zajednici Kvarnera u suradnji s turističkim zajednicama – članicama. Riječ je o sustavu standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja. "Kvarner Family" je nadopuna postojećem sustavu kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba, kampova ili kuća koje iznajmljujete.

Ovim projektom želimo unaprijediti ponudu obiteljskog smještaja naše županije i pomoći Vam u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti.
Ciljevi i očekivani učinci projekta "Kvarner Family":

Animacijsko pismo i prijavnica
Kućni red

Boravišna pristojba

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) članak 3. boravišnu pristojbu plaćaju:

 1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
 2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising),
 3. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu,
 4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
 5. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
Boravišnu pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
Prema članku 4. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) boravišnu pristojbu ne plaćaju:

Prema članku 9. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08):

Prema članku 11. Zakona o boravišnoj pristojbi osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.

Članarina turističkim zajednicama

Prema članku 3. Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)

 1. Pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaća članarinu turističkoj zajednici.
 2. Pravna osoba koja se s više od 50% financira iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.
 3. Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba kao obvezatni član turističke zajednice grada ovisi o turističkom razredu naselja u kojem je sjedište ili poslovna jedinica osobe, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba bavi, te o stopi na ukupni prihod utvrđenoj ovim Zakonom.
 4. Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka može članarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizička osoba obavlja u većem obujmu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u upisnik trgovačkog suda ili ureda državne uprave u županiji na ukupno ostvareni prihod, ako je za nju to povoljnije.

Prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)

 1. Osnovica za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit jest ukupni prihod koji čine svi prihodi koje su te osobe dužne iskazati u računu dobiti i gubitaka, sukladno propisima o računovodstvu.
 2. Osnovica za obračun članarina za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak su ukupni primici iz knjige primitaka i izdataka sukladno propisima o porezu na dohodak, umanjeni za naplaćeni porez na dodanu vrijednost.
 3. Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe utvrđuje se posebna osnovica i ukupni prihod za obračun članarine.
 4. Pravnoj i fizičkoj osobi smanjuje se osnovica za obračun članarine za dio njezinoga ukupnog prihoda ostvarenog u poslovnim jedinicama koje se nalaze izvan turističkog mjesta u kojem je sjedište pravne i fizičke osobe.
 5. Za obračun članarine pravne i fizičke osobe koja obavlja više djelatnosti za koje je dužna plaćati članarinu, osnovica je ukupan prihod u pretežitoj djelatnosti po kojoj je obveznik plaćanja članarine.

Prema članku 12 Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)

 1. Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području grada, u kojem ima sjedište, a za poslovne jedinice na području općine ili grada gdje je sjedište poslovne jedinice.
 2. Pravna i fizička osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije, članarinu plaća na području grada, gdje se obavlja djelatnost.
 3. razredu turističkog mjesta i pripadajućem koeficijentu:
Razred turističkog mjesta Postotak izračuna članarine
A 0,1700
B 0,1564
C 0,1360
D i ostala
nerazvrstana mjesta

0,1224

Razredi turističkog mjesta

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06) u sastavu grada Opatije nalaze se i naselja Ika, Oprić, Dobreć, Veprinac i Pobri. Prema Pravilniku o proglašenju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09) grad Opatija razvrstan je u razred A, naselje Ika u razred B, dok su naselja Dobreć, Veprinac i Pobri razvrstana u razred C, a naselje Oprić u razred D. 
Na području grada Opatije iznajmljivači boravišnu pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu. Ako se bave iznajmljivanjem preko obrta ili poduzeća  boravišnu pristojbu plaćaju po noćenju.
Boravišna pristojba u paušalno iznosu za građane koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu utvrđena je u iznosu od 300,00 kuna po osnovnom krevetu i kamp jedinici, ovisi o razredu turističkog mjesta i pripadajućem koeficijentu:


Razred turističkog mjesta

Koeficijent

Iznos u kunama

A
B
C
D i ostala
nerazvrstana mjesta

1,00
0,85
0,70
0,50

300,00
255,00
210,00
150,00

Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja , drugi 31.kolovoza, a treći 30.rujna tekuće godine (uplatnice za paušal boravišne pristojbe šalju se poštom )
Iznimno, kad se rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljski usluga u domaćinstvu, odnosno kad se rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu donosi tijekom godine, paušalni iznos boravišne pristojbe utvrđuje se na sljedeći način :
a) osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile prvi put :
- do 31.srpnja – plaćaju puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu
- do 31. kolovoza – plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu
- do 30. rujna – plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu
- nakon 30.rujna - ne plaćaju paušalni iznos boravišne za tekuću godinu

b) osobe koje su rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile :
- do 30.lipnja- ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu
- do 31. srpnja – plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne za tekuću godinu
- do 31. kolovoza – plaćaju puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu. 

Za vlasnike kuća i stanova za odmor

Kao vlasnike stanova i kuća za odmor u Opatiji, podsjećamo Vas da ste shodno Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) za sebe i sve osobe koje borave u kući ili stanu, dužni prijaviti boravak u roku od 24 sata uz plaćanje pripadajuće boravišne pristojbe u Turističkoj zajednici grada Opatija.
Podsjetnik: Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, ne spada u kategoriji turističkog smještajnog objekta, a njihovi vlasnici nemaju prijavljen stalni boravak u Opatiji.
Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%, odnosno 2,10 kuna po danu i osobi. Boravišna pristojba može se platiti u godišnjem paušalnom iznosu koji iznosi po 60,00 kuna za prve dvije osobe te 25,00 kuna za svaku slijedeću osobu. Navedeno se odnosi na hrvatske državljane i državljane Europske unije.
Strani državljani koji nemaju državljanstvo zemalja članica Europske Unije, pristojbu plaćaju u punom iznosu od 7,00 kuna po danu i osobi.
Prijatelji koji borave u kućama ili stanovima za odmor hrvatskih državljana i državljana Europske unije plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju.
Osobe koje nisu hrvatski državljani dužne su svoj boravak prijaviti i po osnovi Zakona o strancima (NN 79/07) u roku od 24 sata.
Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa, jer ukoliko se inspekcijskim nadzorom utvrdi da niste prijavili ili odjavili boravak u određenom roku inspektor Vas može kazniti zakonski propisanom novčanom kaznom.
Ukoliko želite doznati više ili imate pitanja slobodno nam se obratite!