Turistička zajednica
grada Opatije
     

Klima

Klima: umjerena mediteranska klima s blagim zimama i podnošljivim ljetima.
Stalno strujanje zraka, morskog aersola.
Prosječna ljetna temperatura zraka iznosi 21,9o C, a zimska 7o C.
Temperatura mora ljeti se penje do 26o C.

Godišnja insolacija 2000 sati.

Djevojka s galebom