Turistička zajednica
grada Opatije

Park Angiolina

Povijest parka je već poznata iz vremena Bečke vladavine- Kraljevskog društva za izgradnju parkova, Carla Schuberta. Tvrdio je da je stari dio parka sa domaćom i egzotčnom flrom bio zasađen između 1845. i 1860. godine. 1882. Godine prelazi u Društvo južnih željeznica i tada Carl Schuber povećava i preoblikuje u park. Prostor ispred vile je bio u Biedermajer stilu sa malenom livadom prepunom različitih vrsta cvijeća.

Veći dio parka ima romantičan koncept sa ukrašenim objektima kao što je Švicarska kuća, Glazbeni paviljon i Drvena careva kuća (koja je uklonjena 50’-tih godina prošlog stoljeća) i sve je bilo građeno u stilu “sirove prirode”. Surove vapnenačke stijene koje se nalaze ispod egzotičnih stabla iz Kavkaza i Kalifornije, protežu se stabla Magnolije, banana. Posebnost ovog parka je cvijet Kamelija, ljepotica sa Filipina, koja je ujedno postala simbolom Opatije.