Turistička zajednica
grada Opatije

Park Margarita

Park MARGARITA osnovan je početkom 20. stoljeća. Proteže se na površini od 3.5 ha. Centralni dio prema podacima iz 1915. godine prostorno je u cjelosti sačuvan, devastacije su se dogodile na rubnim djelovima raznoraznim dogradnjama i rekonstrukcijama. Po izgledu pojedinih biljaka (hrast, planika, Judino drvo i sl.) reklo bi se da je stariji od parka Angiolina, no vjerojatno je tome razlog što je prilikom podizanja sačuvano više izvornih - postojećih biljaka.

Smješten je na razmjerno nagnutom terenu, ali nipošto strmom.  Sačinjavaju ga 22 parcele.  Po svome položaju je donekle povoljnije smješten, jer je nešto više zaštićen od vjetra. U središnjem je dijelu parka biljni pokrov više otvoren, dok je sa svih strana lovorika, zajedno sa ostalim ukrasnim biljem i egzotama, gusto zaraslo tlo.

Obzirom na floristički sastav to jest na biljne vrste, koje rastu u ovom parku, uglavnom nema većih razlika između njega i parka Angiolina. I ovdje nalazimo pretežno iste vrste kao i u parku Angiolina.