Turistička zajednica
grada Opatije

Park sv. Jakova

Park sv. Jakova nalazi se u središtu grada, unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Opatije, uz crkvu sv. Jakova i nekadašnji samostan – u samoj jezgri nastanka današnjega grada. Osim crkve, okružuje ga još nekoliko građevina koje su obilježile razvoj turističke Opatije: hotel Imperial, hotel Milenij, umjetnički paviljon Juraj Šporer i hotel Kvarner. Park ima nekoliko ulaza – kod ulaza s glavne opatijske ulice (ispred hotela Imperial) postavljena je ploča s tlocrtnim prikazom parka i označenim položajima najvažnijih građevina i pojedinih biljaka. Park je podijeljen je na dva dijela: donji je uz samo more, na rtu ispred umjetničkog paviljona Juraj Šporer, a u gornjem dijelu dominira neobarokna fontana iz 1889. čiji je autor kipar Hans Ratkausky. Fontana je smještena na osmerokutnom povišenju, a u sredini kružnog mramornog bazena nalazi se postament sa skulpturalnom grupom koja predstavlja Helija i Selenu, u grčkoj mitologiji boga Sunca i božicu Mjeseca, kao alegoriju dana i noći. Ova je fontana danas često fotografirani motiv i jedan od simbola Opatije.

Park je izvorno imao naglašeno historicističko-neobarokno stilsko obilježje, koje je tijekom vremena i nakon brojnih preinaka uglavnom izgubljeno. Izvorno se radilo o perivoju drugog opatijskog hotela, Kronprinzessin Stephanie (danas Imperial), i važno je istaknuti da je, za razliku od perivoja nekih drugih opatijskih vila, oduvijek imao javnu namjenu. Danas je park zahvaljujući izuzetno njegovanom travnjaku, bogatstvu cvijeća i fantastičnom skladu prirodnih ljepota i okolnih građevina jedan od prepoznatljivih opatijskih motiva i višestruko nagrađivan kao najljepši hrvatski park. Od biljnih vrsta, osim grmova lovora i pitospore, palmi i visokih pinija (u dijelu prema crkvi), posebno je impresivan veliki atlaski cedar koji raste u polju pored fontane, a čije se goleme grane spuštaju do prolaza koji vodi prema moru.